admin

49. részlet

A lány szabadkozva hőkölt hátra, de a fiatalembert nem érdekelte már önnön fájdalma. Sokkal inkább az foglalkoztatta, hogy pontosan mit tehetne a lányért. Nem volt kétsége afelől, hogy jobb sorsot érdemelne annál, mint amit az élettől addig kapott. Segíteni akart rajta. Szerette volna kiragadni abból a barbár világból. Szerette volna elvinni őt oda, ahonnét érkezett, …

49. részlet Read More »

48. részlet

Aztán a vén demiurg beszélni kezdett hozzá, de ő megpróbálta figyelmen kívül hagyni. Érezte azonban az egyre növekvő feszültséget. Tekintetét a fal felé fordította, hogy a vezér ne lássa szemei szikrázását. A vén demiurg azonban úgy látszott, nem akar megértő lenni és egy ellentmondást nem tűrő mozdulattal maga felé fordította az idegen arcát. A fiatalember …

48. részlet Read More »

47. részlet

A fiatalember kinyitotta szemét és feltekintett a lányra, aki fáklyával kezében aggódva térdepelt mellette a kicsiny földalatti üregben. Ismételten rácsodálkozott arra, mennyire nem illik erre a zord, sötét, lángoló világra. A bőre fehér volt, mint a hó, haja aranyló, mint a búzakalász, kíváncsi szemei pedig úgy fénylettek, mint a zafír. Éppoly élénk kéken tündökölt, mint …

47. részlet Read More »

46. részlet

Megfordultam. A hófehér fényben ragyogó lény, akit népem a szárnyai miatt pilinkének nevezett el, ott állt a bejáratnál, a falnak dőlve, karba tett kezekkel. Fénylő testén fekete szőttest viselt, melyet a többiek adtak rá, hogy ne legyen mezítelen. – Nem kell ilyen borúlátónak lenni. – feleltem. – Elég gyorsan tanulok. Ezenkívül ahhoz, hogy megértsük egymást, …

46. részlet Read More »

45. részlet

Pár hosszú pillanatig csak néztük egymást, aztán visszatért a hangom. – Tényleg nem kell a tőr? – kérdeztem tétován, miközben felemeltem és ismét felé nyújtottam a díszes fegyvert. – Denszelotomáheri! – ismételte miközben bólintott. Még mindig nem értettem miért helyesel, de azért nem adtam fel. – Az én nevem Cynidor. – jelentettem be elmosolyodva és …

45. részlet Read More »

44. részlet

Az asztal mellé érve azonban megtorpantam egy pillanatra és a tőrre néztem. Kezem megrebbent, hogy megfogjam. Ki akartam vinni magammal. Mégse tettem. Ismét hátrapillantottam. Az idegen zafír tekintete mintha rám szegeződött volna. Figyelte a mozdulataimat. Éreztem szemeimben ismét gyülekeznek a könnyek. Sarkon fordultam hát, hogy gyorsan távozzak. Már a kijárathoz értem, amikor meghallottam az idegen …

44. részlet Read More »

43. részlet

– Igen. Hisz éppoly kénszínű a haja, mint a tiéd. A szeme színe és a bőre is pont olyan. Azt hiszed, létezik egy ilyen kénhajú nép? Apád sok helyet bejárt. Azt hiszed, ha találkozott volna hasonlóval, akkor nem szól neked? – És mégis itt van egy. Rajtam kívül. – feleltem. – Azt hiszed, talán nem …

43. részlet Read More »

42. részlet

– Én sem, de hogy mi mit akarunk, mit nem, az nem számít. Senki sem rendelkezhet más életével. Még kevésbé a halálával. Én rá akarom bízni a döntést. – És a szárnyas lény? Őt is gondolkodás nélkül, önkényesen szúrta le. – szaladt ki a számon, de meg is bántam, mert tekintete dühösen villant. – Te …

42. részlet Read More »

41. részlet

– Nocsak! Ez meg mit jelentsen? – háborodott fel Wellnoran. – Nem tetszik neki, hogy nem hagytuk meghalni. – szólt erre Meroprán. – Hogyan??? – fordult meg kérdőn a vezér. – Amint egyedül maradt, végezni akart magával. Most bizonyára azon bosszankodik, hogy betelepedtünk és neki nincs többé lehetősége erre. – hangzott a magyarázat. Wellnoran erre …

41. részlet Read More »

40. részlet

– Mint tudjátok, én Cynidor vagyok, egy vérbeli demiurg, a Zortran törzs mutánsa. Ez tény. Természetes hát, hogy kiállok minden demiurgért, még a mutánsokért is. – azzal az idegen felé fordultam. – Sajnálom. – suttogtam megérintve karját, de neheztelve fordult el tőlem. Nem hunyta be szemeit. Dühösen és sértődötten bámulta a túlsó falat. – Ne …

40. részlet Read More »

39. részlet

– Csendesebben! – intettem le a jókedvű társaságot. – Óh! – kiáltott fel Zygoran felpattanva és az idegenre tekintett. – Csak nem ébresztettük fel a mutánst? – Menten fültövön csaplak te bitang! – pattant fel Emorán, a bátyám. Persze Zygoran nem várta be az újabb ütést. A kijáratnál termett és már ki is iramodott. Emoran …

39. részlet Read More »

38. részlet

– Cynidor! Gyere te is! – szólt oda nekem az egyikük. – Igen. – helyeselt egy másik. – Az a fickó most úgyse fut el sehová. Kárt se tehet újra magában, mert mi szemmel tartjuk.          Semmi kedvem nem volt ahhoz, hogy velük játszak. Leültem inkább az idegen mellé és csak néztem őt. Még nem …

38. részlet Read More »

Shopping Cart

Sikeres feliratkozás!

Hiba adódott. Próbáld újra!

Ha feliratkozol, elfogadod, hogy a weboldal tulajdonosa emailben megkeressen.