admin

51. részlet

– Nem kérem a tőrt! – ismételte meg a férfi a korábbi szavakat és ezúttal ismét bólintott, gondolván, hogy ha most áttérne a fejrázásra, azzal csak összezavarná a lányt. Különben is, még nem tudta, hogy ezen a világon melyik fejmozdulat mit jelent. Jobbnak látta tehát, hogy ha most már következetes marad. A lány értetlenül nézett …

51. részlet Read More »

50. részlet

– Jöjjön ide! – suttogta a férfi, miközben kezével kérőn nyúlt a lány felé, remélve, hogy ha a szavakat nem is, de ezt megérti.          És így is lett. A férfi kérő mozdulatára elmosolyodott és már indult is, de aztán mégis megtorpant egy pillanatra. Az idegen először nem értette mire gondolhat, de aztán a lány …

50. részlet Read More »

49. részlet

A lány szabadkozva hőkölt hátra, de a fiatalembert nem érdekelte már önnön fájdalma. Sokkal inkább az foglalkoztatta, hogy pontosan mit tehetne a lányért. Nem volt kétsége afelől, hogy jobb sorsot érdemelne annál, mint amit az élettől addig kapott. Segíteni akart rajta. Szerette volna kiragadni abból a barbár világból. Szerette volna elvinni őt oda, ahonnét érkezett, …

49. részlet Read More »

48. részlet

Aztán a vén demiurg beszélni kezdett hozzá, de ő megpróbálta figyelmen kívül hagyni. Érezte azonban az egyre növekvő feszültséget. Tekintetét a fal felé fordította, hogy a vezér ne lássa szemei szikrázását. A vén demiurg azonban úgy látszott, nem akar megértő lenni és egy ellentmondást nem tűrő mozdulattal maga felé fordította az idegen arcát. A fiatalember …

48. részlet Read More »

47. részlet

A fiatalember kinyitotta szemét és feltekintett a lányra, aki fáklyával kezében aggódva térdepelt mellette a kicsiny földalatti üregben. Ismételten rácsodálkozott arra, mennyire nem illik erre a zord, sötét, lángoló világra. A bőre fehér volt, mint a hó, haja aranyló, mint a búzakalász, kíváncsi szemei pedig úgy fénylettek, mint a zafír. Éppoly élénk kéken tündökölt, mint …

47. részlet Read More »

46. részlet

Megfordultam. A hófehér fényben ragyogó lény, akit népem a szárnyai miatt pilinkének nevezett el, ott állt a bejáratnál, a falnak dőlve, karba tett kezekkel. Fénylő testén fekete szőttest viselt, melyet a többiek adtak rá, hogy ne legyen mezítelen. – Nem kell ilyen borúlátónak lenni. – feleltem. – Elég gyorsan tanulok. Ezenkívül ahhoz, hogy megértsük egymást, …

46. részlet Read More »

45. részlet

Pár hosszú pillanatig csak néztük egymást, aztán visszatért a hangom. – Tényleg nem kell a tőr? – kérdeztem tétován, miközben felemeltem és ismét felé nyújtottam a díszes fegyvert. – Denszelotomáheri! – ismételte miközben bólintott. Még mindig nem értettem miért helyesel, de azért nem adtam fel. – Az én nevem Cynidor. – jelentettem be elmosolyodva és …

45. részlet Read More »

44. részlet

Az asztal mellé érve azonban megtorpantam egy pillanatra és a tőrre néztem. Kezem megrebbent, hogy megfogjam. Ki akartam vinni magammal. Mégse tettem. Ismét hátrapillantottam. Az idegen zafír tekintete mintha rám szegeződött volna. Figyelte a mozdulataimat. Éreztem szemeimben ismét gyülekeznek a könnyek. Sarkon fordultam hát, hogy gyorsan távozzak. Már a kijárathoz értem, amikor meghallottam az idegen …

44. részlet Read More »

43. részlet

– Igen. Hisz éppoly kénszínű a haja, mint a tiéd. A szeme színe és a bőre is pont olyan. Azt hiszed, létezik egy ilyen kénhajú nép? Apád sok helyet bejárt. Azt hiszed, ha találkozott volna hasonlóval, akkor nem szól neked? – És mégis itt van egy. Rajtam kívül. – feleltem. – Azt hiszed, talán nem …

43. részlet Read More »

42. részlet

– Én sem, de hogy mi mit akarunk, mit nem, az nem számít. Senki sem rendelkezhet más életével. Még kevésbé a halálával. Én rá akarom bízni a döntést. – És a szárnyas lény? Őt is gondolkodás nélkül, önkényesen szúrta le. – szaladt ki a számon, de meg is bántam, mert tekintete dühösen villant. – Te …

42. részlet Read More »

41. részlet

– Nocsak! Ez meg mit jelentsen? – háborodott fel Wellnoran. – Nem tetszik neki, hogy nem hagytuk meghalni. – szólt erre Meroprán. – Hogyan??? – fordult meg kérdőn a vezér. – Amint egyedül maradt, végezni akart magával. Most bizonyára azon bosszankodik, hogy betelepedtünk és neki nincs többé lehetősége erre. – hangzott a magyarázat. Wellnoran erre …

41. részlet Read More »

40. részlet

– Mint tudjátok, én Cynidor vagyok, egy vérbeli demiurg, a Zortran törzs mutánsa. Ez tény. Természetes hát, hogy kiállok minden demiurgért, még a mutánsokért is. – azzal az idegen felé fordultam. – Sajnálom. – suttogtam megérintve karját, de neheztelve fordult el tőlem. Nem hunyta be szemeit. Dühösen és sértődötten bámulta a túlsó falat. – Ne …

40. részlet Read More »

Shopping Cart

Sikeres feliratkozás!

Hiba adódott. Próbáld újra!

Ha feliratkozol, elfogadod, hogy a weboldal tulajdonosa emailben megkeressen.